അടയ്ക്കുക

രേഖകള്‍

Filter Document category wise

ഫില്‍റ്റര്‍

രേഖകള്‍
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ – കാസറഗോഡ് ജില്ല – ഹോസ്ദുർഗ് താലൂക്കിൽ തൃക്കരിപ്പൂർ സൗത്ത് വില്ലേജിൽ എൽ.സി.നം.262 ൽ (ഒളവറ ഗേറ്റ്) റെയിൽവേ മേൽപ്പാല നിർമാണത്തിന് വേണ്ടി RFCTLARR ആക്ട് പ്രകാരം ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികളുടെ ഭാഗമായ 11 (1) നോട്ടിഫിക്കേഷൻ 27/09/2022 കാണുക (316 KB)
6(1) തീരദേശ ഹൈവേ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ വിജ്ഞാപനം 03/08/2022 കാണുക (227 KB)
കാസറഗോഡ് ജില്ലയിൽ ഹോസ്ദുർഗ് താലൂക്കിൽ ക്ലായിക്കോട് ചെറുവത്തൂർ എന്നീ വില്ലേജുകളിലായി മുട്ടോളി നദിക്കു കുറുകെ രാമൻചിറ എന്ന സ്ഥലത്തു പാലം നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടി ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു ഫോറം 7 ( 11 (1) നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ) പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് സംബന്ധിച്ച് 18/06/2022 കാണുക (303 KB)
കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ മഞ്ചേശ്വരം താലൂക്കിലെ ഉപ്പള വില്ലേജിലെ ഉപ്പള – മഞ്ചേശ്വരം സ്റ്റേഷനുകൾക്കിടയിലുള്ള ലെവൽ ക്രോസ് നമ്പർ 288-ൽ റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടികളുടെ ഭാഗമായി ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ – വിജ്ഞാപനം 11 (1). 28/05/2022 കാണുക (351 KB)
ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ – കാസർഗോഡ് ജില്ല – നീലേശ്വരം – എടത്തോട് റോഡ് വികസനത്തിനായുള്ള ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടികളുടെ ഭാഗമായി 19 (1) വിജ്ഞാപനം 28/05/2022 കാണുക (451 KB)
ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ – കാസറഗോഡ് ജില്ല – ഹോസ്ദുർഗ് താലൂക്കിൽ തൃക്കരിപ്പൂർ സൗത്ത് വില്ലേജിൽ എൽ.സി.നം.262 ൽ (ഒളവറ ഗേറ്റ്) റെയിൽവേ മേൽപ്പാല നിർമാണത്തിന് വേണ്ടി RFCTLARR ആക്ട് പ്രകാരം ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികളുടെ ഭാഗമായ 4(1) നോട്ടിഫിക്കേഷൻ 21/04/2022 കാണുക (207 KB)
പ്രാദേശിക സമിതി – ജോലിസ്ഥലത്ത് സ്ത്രീകൾക്കെതിരായ ലൈംഗികാതിക്രമം (തടയലും നിരോധനവും പരിഹാരവും) നിയമം 2013 14/02/2022 കാണുക (79 KB)
കാസർകോട് ജില്ലയിലെ മഞ്ചേശ്വരം താലൂക്കിലെ കണ്ണൂർ വില്ലേജിൽ കിൻഫ്ര ജങ്ക് യാർഡ് നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള ആർഎഫ്സിടിഎൽഎആർആർ നിയമത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള അസാധാരണ ഗസറ്റ് നമ്പർ 81/2021 ആർഡി. 03/08/2021 കാണുക (244 KB)
എൽ പി ജി സിലിണ്ടർ ഗതാഗത നിരക്കുകൾ 30/07/2021 കാണുക (751 KB)
തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവുകളുടെ പ്രസ്താവന – ജോയ് ജോൺ 28/05/2021 കാണുക (3 MB)