അടയ്ക്കുക

ബൊമ്മയാട്ടം

കർണാടക സംസ്ഥാനത്തെ ദക്ഷിണ കാനറ ജില്ലയിലും കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലും കാണുന്ന കലാരൂപമാണ് യക്ഷഗാന ബൊമ്മയാട്ടം അഥവാ പാവനാടകം.

ചരടും ദണ്ഡും ഉപയോഗിച്ചാണ് പാവനാടകം അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. പാവകളെ ചരടും ദണ്ഡും ഉപയോഗിച്ച് ചലിപ്പിച്ചാണ് പാവനാടകം അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. പാവകളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി യക്ഷഗാനം അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിനെ യക്ഷഗാന ബൊമ്മയാട്ടം എന്നാണ് വിളിക്കുക. മരം കൊണ്ട് നിർമിച്ച പാവകൾക്ക് നിറം നൽകിയും വസ്ത്രങ്ങൾ അണിയിച്ചുമാണ് കഥകളിലെ കഥാപാത്രത്തെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നത്. ഇതിനു വേണ്ടി പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ ഒരു തിരശ്ശീലയുടെ പുറകില്‍ നിന്ന് ബൊമ്മയാട്ടം നിയന്ത്രിയ്ക്കുന്നു. യക്ഷഗാനത്തിലെപ്പോലെതന്നെ സംഗീത ഉപകരണങ്ങളും ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു. ഗാനത്തോടൊപ്പം സംഭാഷണത്തിലൂടെ കഥപറച്ചിൽ അനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്ത കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു.

ഇപ്പോൾ ഈ കലാരൂപം വംശനാശത്തിന്റെ വഴിയിലാണ്. പാവനാടകം അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരേയൊരു ട്രൂപ്പ് മാത്രമേ ജില്ലയിലുള്ളു. കാസർഗോഡ് പുലിക്കുന്നിലെ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിനു സമീപമുള്ള ശ്രീ ഗോപാല കൃഷ്ണ യക്ഷഗാന ബൊമ്മയാട്ട സംഘമാണ് സംസ്ഥാനത്തിനകത്തും പുറത്തും പരിപാടികൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. പാകിസ്താനിലെ ലാഹോറിൽ നടന്ന അന്താരാഷ്ട്ര പാവ നാടക മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ഒരേയൊരു ടീമാണത്