അടയ്ക്കുക

ഡയറക്‌ടറി

വകുപ്പുകളനുസരിച്ച് ഡയറക്ടറി തരംതിരിക്കുക

ഫില്‍റ്റര്‍

ജില്ലാ ഭരണകൂടം

പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര് ഇ-മെയില്‍ Mobile No Landline No Fax No വിലാസം
ശിവപ്രകാശൻ നായർ എംഫിനാൻസ് ഓഫീസർ8547616045
അതുൽ എസ് നാഥ്ആർ ഡി ഒ കാസർഗോഡ്rdo1kasaragod[at]gmail[dot]com9497717977
നവീൻ കുമാർഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ ഇലക് ഷന്‍collectorateksd[at]gmail[dot]com8547616042
ജെഗ്ഗി പോൾഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ എൽആർ8547616043
അജേഷ് കെഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ എൽ എ8547616042
രമേന്ദ്രൻ എ കെഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ (ജനറല്‍)/എ ഡി എം9447726900
ശ്രീമതി. മേഘശ്രീ ഡി ആർ ഐഎഎസ്സബ് കളക്ടർ, ആര്‍ ഡി ഓ കാഞ്ഞങ്ങാട്rdokas[dot]ker[at]nic[dot]in9447100298
ശ്രീമതി. ഭണ്ഡാരി സ്വാഗത് രൺ‌വീർചന്ദ് ഐ എ എസ്ജില്ലാ കളക്ടര്‍dckas[dot]ker[at]nic[dot]in944749660004994255833

ജില്ലാതല ഓഫീസര്‍മാര്‍

പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര് ഇ-മെയില്‍ Mobile No Landline No Fax No വിലാസം
ജില്ലാ ട്രഷറിജില്ലാ ട്രഷറിdtoksd2001[at]gmail[dot]com04994255181
സപ്ലൈ ഓഫീസ്, (ഡി.എസ്.ഒ)സപ്ലൈ ഓഫീസ്, (ഡി.എസ്.ഒ)dsoksd[at]gmail[dot]com04994255138
പി ഡബ്ല്യൂ ഡി (റോഡുകൾ) ഇ ഇപി ഡബ്ല്യൂ ഡി (റോഡുകൾ) ഇ ഇeerdksd[at]gmail[dot]com04994230304
പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻപബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ04994230102
പോലീസ് മേധാവിപോലീസ് മേധാവി04994257401
പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസർപ്ലാനിംഗ് ഓഫീസർdpoksgd[dot]spb[at]kerala[dot]gov[dot]in04994255313
ആർടിഒ കാസർഗോഡ്ആർടിഒ കാസർഗോഡ്kl14[at]keralamvd[dot]gov[dot]in04994255290
ലേബർ ഓഫീസ്ലേബർ ഓഫീസ്dlokasargod[at]gmail[dot]com04994256950
ഫുഡ്(അസിസ്റ്റന്റ് കോംമിസ്സിനെർ ഓഫ് ഫുഡ് സേഫ്റ്റി )ഫുഡ്(അസിസ്റ്റന്റ് കോംമിസ്സിനെർ ഓഫ് ഫുഡ് സേഫ്റ്റി )distfood[at]gmail[dot]com894334619404994256257
ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസർഡിസ്ട്രിക്റ്റ് മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസർ9946105497