അടയ്ക്കുക

ഡയറക്‌ടറി

വകുപ്പുകളനുസരിച്ച് ഡയറക്ടറി തരംതിരിക്കുക

ഫില്‍റ്റര്‍

ജില്ലാ ഭരണകൂടം

പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര് ഇ-മെയില്‍ Mobile No Landline No Fax No വിലാസം
ശിവപ്രകാശൻ നായർ എംFinance Officer8547616045
അതുൽ എസ് നാഥ്ആർ ഡി ഒ കാസർഗോഡ്rdo1kasaragod[at]gmail[dot]com9497717977
സൂര്യനാരായണൻ വിഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ ഇലക് ഷന്‍collectorateksd[at]gmail[dot]com8547616042
രവികുമാര്‍ കെ.ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ എൽആർ8547616043
അജേഷ് കെഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ എൽ എ8547616042
രമേന്ദ്രൻ എ കെഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ (ജനറല്‍)/എ ഡി എം9447726900
ശ്രീമതി. മേഘശ്രീ ഡി ആർ ഐഎഎസ്സബ് കളക്ടർ, ആര്‍ ഡി ഓ കാഞ്ഞങ്ങാട്rdokas[dot]ker[at]nic[dot]in9447100298
ശ്രീമതി. ഭണ്ഡാരി സ്വാഗത് രൺ‌വീർചന്ദ് ഐ എ എസ്ജില്ലാ കളക്ടര്‍dckas[dot]ker[at]nic[dot]in944749660004994255833