അടയ്ക്കുക

പ്രസിദ്ധീകരിച്ച രേഖകള്‍

Filter Document category wise

ഫില്‍റ്റര്‍

പ്രസിദ്ധീകരിച്ച രേഖകള്‍
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
രാമൻചിറ പാലത്തിന്റെ 11(1)ലെ തെറ്റുതിരുത്തൽ അറിയിപ്പ് 12/01/2023 കാണുക (193 KB)
ഹാൻഡ്‌ഹോൾഡ് സപ്പോർട്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർമാരുടെ (എച്ച്എസ്ഇ) റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് 28/12/2022 കാണുക (269 KB)
ആർ ഒ ബി 264- 4(1) ന്റെ തെറ്റുതിരുത്തൽ അറിയിപ്പ് 19/12/2022 കാണുക (152 KB)
രാമൻചിറ പാലത്തിന്റെ 4(1)ലെ തെറ്റുതിരുത്തൽ അറിയിപ്പ് 19/12/2022 കാണുക (146 KB)
ആർ ഒ ബി 288- 4(1) ന്റെ തെറ്റുതിരുത്തൽ അറിയിപ്പ് 19/12/2022 കാണുക (147 KB)
കാസറഗോഡ് ജില്ല റെവന്യു വിഭാഗം – 01-01-2021 മുതൽ 31-12-2021 വരെയുള്ള പാർട്ട് ടൈം കണ്ടിൻജന്റ് വർക്കർമാരുടെ താൽക്കാലിക കോമൺ സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് 31/10/2022 കാണുക (2 MB)
ആർ ഒ ബി 262-ന്റെ 11(1) ന്റെ തെറ്റുതിരുത്തൽ അറിയിപ്പ് 18/10/2022 കാണുക (123 KB)
ഹൊസ്ദുർഗ് താലൂക്കിലെ നീലേശ്വരത്ത് രാജാ റോഡ് വീതി കൂട്ടുന്നതിനുള്ള സ്ഥലമെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 11/10/2022 ന് സർക്കാർ ഗസറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച 11(1) വിജ്ഞാപനം 12/10/2022 കാണുക (665 KB)
ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ – കാസറഗോഡ് ജില്ല – ഹോസ്ദുർഗ് താലൂക്കിൽ തൃക്കരിപ്പൂർ സൗത്ത് വില്ലേജിൽ എൽ.സി.നം.262 ൽ (ഒളവറ ഗേറ്റ്) റെയിൽവേ മേൽപ്പാല നിർമാണത്തിന് വേണ്ടി RFCTLARR ആക്ട് പ്രകാരം ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികളുടെ ഭാഗമായ 11 (1) നോട്ടിഫിക്കേഷൻ 27/09/2022 കാണുക (316 KB)
6(1) തീരദേശ ഹൈവേ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ വിജ്ഞാപനം 03/08/2022 കാണുക (227 KB)