അടയ്ക്കുക

ആനുകാലിക ചെലവ് മഞ്ചേശ്വരം നിയോജകമണ്ഡലം

Filter Document category wise

ഫില്‍റ്റര്‍

ആനുകാലിക ചെലവ് മഞ്ചേശ്വരം നിയോജകമണ്ഡലം
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
വി വി രമേശൻ – സിപിഐ (എം) 05-04-2021 05/04/2021 കാണുക (6 MB)
കെ സുരേന്ദ്രൻ – ബിജെപി 05-04-2021 05/04/2021 കാണുക (7 MB)
എ കെ എം അഷറഫ് – ഐയുഎംഎൽ 05-04-2021 05/04/2021 കാണുക (8 MB)
ജോൺ ഡി സൂസ – സ്വതന്ത്രൻ 03/04/2021 കാണുക (543 KB)
വി വി രമേശൻ – സിപിഐ (എം) 03/04/2021 കാണുക (7 MB)
പ്രവീൺ കുമാർ – അണ്ണാ ഡിഎച്ച്ആർഎം 03/04/2021 കാണുക (1 MB)
എം സുരേന്ദ്രൻ – സ്വതന്ത്രൻ 03/04/2021 കാണുക (635 KB)
എ കെ എം അഷറഫ് – ഐയുഎംഎൽ 03/04/2021 കാണുക (2 MB)
കെ സുരേന്ദ്രൻ – ബിജെപി 03/04/2021 കാണുക (4 MB)