അടയ്ക്കുക

ആനുകാലിക ചെലവ് തൃക്കരിപ്പൂർ നിയോജകമണ്ഡലം

Filter Document category wise

ഫില്‍റ്റര്‍

ആനുകാലിക ചെലവ് തൃക്കരിപ്പൂർ നിയോജകമണ്ഡലം
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവുകളുടെ പ്രസ്താവന – ജോയ് ജോൺ 28/05/2021 കാണുക (3 MB)
സുധൻ, അണ്ണാ ഡിഎച്ച്ആർഎം പാർട്ടി 07/04/2021 കാണുക (2 MB)
ഷിബിൻ ടി വി, ബിജെപി 07/04/2021 കാണുക (3 MB)
ടി മഹേഷ്, വെൽഫെയർ പാർട്ടി 07/04/2021 കാണുക (2 MB)
എം രാജഗോപാലൻ, സി.പി.ഐ.എം 07/04/2021 കാണുക (5 MB)
എം വി ജോസഫ്, സ്വതന്ത്രൻ 07/04/2021 കാണുക (1 MB)
എംപി ജോസഫ്, കേരള കോൺഗ്രസ് 07/04/2021 കാണുക (4 MB)
ലിയാക്കത്ത് അലി, എസ്.ഡി.പി.ഐ 07/04/2021 കാണുക (3 MB)
30.03.2021 ന് നടന്ന രണ്ടാമത്തെ പരിശോധനയുടെ സംഗ്രഹ റിപ്പോർട്ട് 31/03/2021 കാണുക (27 KB)
ടി മഹേഷ്, വെൽഫെയർ പാർട്ടി – 30-03-2021 31/03/2021 കാണുക (1 MB)