അടയ്ക്കുക

ആനുകാലിക ചെലവ് കാസറഗോഡ് നിയോജകമണ്ഡലം

Filter Document category wise

ഫില്‍റ്റര്‍

ആനുകാലിക ചെലവ് കാസറഗോഡ് നിയോജകമണ്ഡലം
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
സുധാകരൻ കെ – സ്വതന്ത്രൻ 05-04-2021 05/04/2021 കാണുക (321 KB)
രഞ്ജിത്ത് രാജ് എം – അണ്ണാ ഡിഎച്ച്ആർഎം 05-04-2021 05/04/2021 കാണുക (189 KB)
നിഷാന്ത് കുമാർ ഐ ബി – സ്വതന്ത്രൻ 05-04-2021 05/04/2021 കാണുക (145 KB)
എൻ എ നെല്ലിക്കുന്ന് – ഐയുഎംഎൽ 05-04-2021 05/04/2021 കാണുക (628 KB)
എം എ ലത്തീഫ് – ഐ‌എൻ‌എൽ 05-04-2021 05/04/2021 കാണുക (526 KB)
കെ ശ്രീകാന്ത് – ബിജെപി 05-04-2021 05/04/2021 കാണുക (452 KB)
രഞ്ജിത്ത് രാജ് എം – അണ്ണാ ഡിഎച്ച്ആർഎം 02/04/2021 കാണുക (325 KB)
നിഷാന്ത് കുമാർ ഐ ബി – സ്വതന്ത്രൻ 02/04/2021 കാണുക (374 KB)
എം എ ലത്തീഫ് – ഐ‌എൻ‌എൽ 02/04/2021 കാണുക (857 KB)
എൻ എ നെല്ലിക്കുന്ന് – ഐയുഎംഎൽ 02/04/2021 കാണുക (920 KB)