അടയ്ക്കുക

ആനുകാലിക ചെലവ് കാഞ്ഞങ്ങാട് നിയോജകമണ്ഡലം

Filter Document category wise

ഫില്‍റ്റര്‍

ആനുകാലിക ചെലവ് കാഞ്ഞങ്ങാട് നിയോജകമണ്ഡലം
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
ടി അബ്ദുൾ സമദ് – ജെഡിയു 05-04-2021 05/04/2021 കാണുക (3 MB)
സുരേഷ് ബി സി – സ്വതന്ത്രൻ 05-04-2021 05/04/2021 കാണുക (1 MB)
ശ്രീനാഥ് ശശി – സ്വതന്ത്രൻ 05-04-2021 05/04/2021 കാണുക (3 MB)
രേഷ്മ കരിവേദകം – അണ്ണാ ഡിഎച്ച്ആർഎം 05-04-2021 05/04/2021 കാണുക (1 MB)
പി വി സുരേഷ് – ഐഎൻസി 05-04-2021 05/04/2021 കാണുക (3 MB)
മനോജ് തോമസ് – സ്വതന്ത്രൻ 05-04-2021 05/04/2021 കാണുക (1 MB)
ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ – സി.പി.ഐ. 05-04-2021 05/04/2021 കാണുക (4 MB)
ബൽ‌രാജ് – ബിജെപി 05-04-2021 05/04/2021 കാണുക (3 MB)
അഗസ്റ്റിൻ – സ്വതന്ത്രൻ 05-04-2021 05/04/2021 കാണുക (2 MB)
അബ്ദുൾ സമദ് ടി – എസ്.ഡി.പി.ഐ 05-04-2021 05/04/2021 കാണുക (3 MB)