അടയ്ക്കുക

റവന്യൂ സബ് ഡിവിഷനുകളും, ബ്ലോക്കുകളും

ക്രമ നമ്പര്‍ റവന്യൂ ഡിവിഷന്‍ മേല്‍വിലാസം ഇ-മെയില്‍ ഫോണ്‍ നമ്പര്‍
1 റവന്യൂ ഡിവിഷണൽ ഓഫീസർ ,
കാഞ്ഞങ്ങാട്
റവന്യൂ ഡിവിഷണൽ ഓഫീസ് , ഹോസ്ദുർഗ് rdokas[dot]ker[at]nic[dot]in 0467  2204298
2 റവന്യൂ ഡിവിഷണൽ ഓഫീസർ , കാസർഗോഡ് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോര്‍, പോര്‍ട്ട് ഓഫീസ് ബില്‍ഡിങ്, റയില്‍വേ സ്റ്റേഷന് സമീപം, കാസര്‍ഗോഡ് rdo1kasaragod[a]gmail[dot]com 9497717977