അടയ്ക്കുക

രേഖകള്‍

Filter Document category wise

ഫില്‍റ്റര്‍

രേഖകള്‍
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
ആസ്പിരാഷണൽ ബ്ലോക്ക് ഫെല്ലോ നിയമനം – ചോദ്യപേപ്പറും ഉത്തര സൂചികയും 14/11/2023 കാണുക (177 KB)
ഡിസി കണക്ട്-ജില്ലാ കലക്ടറുടെ പരാതി പരിഹാര അദാലത്തിലേക്കുള്ള അപേക്ഷയുടെ മാതൃക 07/11/2023 കാണുക (115 KB)
ഡിസി കണക്ട് 03/11/2023 കാണുക (155 KB)
തിരുത്തൽ വിജ്ഞാപനം 27/10/2023 കാണുക (101 KB)
കരാർ അടിസ്ഥാന ത്തിൽ ആസ്പിരാഷണൽ ബ്ലോക്ക് ഫെല്ലൊ നിയമനം 11/10/2023 കാണുക (273 KB)
കാസർകോട് ജില്ലാ സർവേ റിപ്പോർട്ടിന്റെ പുതുക്കിയ കരട് 29/09/2023 കാണുക (6 MB)
ഹാൻഡ്‌ഹോൾഡ് സപ്പോർട്ട് എഞ്ചിനീയർമാരുടെ (എച്ച്എസ്ഇ) റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് 13/09/2023 കാണുക (94 KB)
അക്ഷയ സംരംഭക തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് പരിശോധനയുടെ തീയ്യതിയും, സമയവും തിരുത്തി പുനഃക്രമീക്കരിച്ചത് 05/09/2023 കാണുക (155 KB)
ജില്ലാ നിർമിതി കേന്ദ്രം കാസർകോട് വെബ്സൈറ്റ് രൂപകൽപന ചെയ്യാൻ വെബ് ഡെവലപ്പറെ ക്ഷണിക്കുന്നു. 12/07/2023 കാണുക (409 KB)
ഹാൻഡ്‌ഹോൾഡ് സപ്പോർട്ട് എഞ്ചിനീയർമാരുടെ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റിനുള്ള വിജ്ഞാപനം 12/07/2023 കാണുക (1 MB)