അടയ്ക്കുക

രേഖകള്‍

Filter Document category wise

ഫില്‍റ്റര്‍

രേഖകള്‍
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
കോട്ടിക്കുളം വില്ലേജ് മേൽപ്പാലം- വിജ്ഞാപനം 15/07/2024 കാണുക (264 KB)
2023ലെ അക്ഷയ സംരംഭക തിരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ അന്തിമ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് 04/07/2024 കാണുക (2 MB)
അക്ഷയ സംരംഭക തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2023 – 9 സ്ഥലങ്ങളുടെ താൽക്കാലിക റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് 26/06/2024 കാണുക (2 MB)
കുശാൽ നഗർ ROB ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനം 21/06/2024 കാണുക (1,024 KB)
കാസറഗോഡ് ജില്ലയിലെ വിവിധ ലൊക്കേഷനുകളിലേക്ക് അക്ഷയ സംരംഭക തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു നടത്തിയ പരീക്ഷയുടെ ഫലം 01/06/2024 കാണുക (1 MB)
അനീഷ് പയ്യന്ന‍ൂര്‍ 20/04/2024 കാണുക (401 KB)
എം.എല്‍. അശ്വിനി 20/04/2024 കാണുക (851 KB)
എം.വി. ബാലകൃഷ്ണന്‍ മാസ്റ്റര്‍ 20/04/2024 കാണുക (886 KB)
ബാലകൃഷ്ണന്‍ എന്‍. 20/04/2024 കാണുക (399 KB)
എന്‍. കേശവ നായക് 20/04/2024 കാണുക (507 KB)