അടയ്ക്കുക

താമസസൌകര്യം (ഹോട്ടല്‍ / റിസോര്‍ട്ട് / സത്രം )

താമസ സൗകര്യം (ഹോട്ടൽ / റിസോർട്ട്)

ലളിത് റിസോർട്ട് & സ്പാ

ഭരത് ഹോട്ടൽ എന്റർപ്രൈസ്
ബേവൂരി , ഉദുമ
ബേക്കൽ, കാസർകോട് – 671319
Ph: +91 467 2237777
ഇമെയിൽ: resvbekal[at]lalit[dot]com
വെബ്സൈറ്റ്: www.thelalit.com

നിർവാണ

ബേക്കൽ കോട്ടക്ക് സമീപം ,
ബേക്കൽ കോട്ട പി.ഒ.
കാസർഗോഡ്
PH +91 467 2272900, 2272007
മൊബൈൽ: +91 9446463088
ഇമെയിൽ: nirvanabekalfort[at]gmail[dot]com
വെബ്സൈറ്റ്: www.nirvanabekal.com

വിവാന്ത ബൈ താജ് – ബേക്കൽ

കാപ്പിൽ ബീച്ച്
ഉദുമ വെസ്റ്റ് (പി.ഒ.),
പാലക്കുന്ന്, കാസർകോട് – 671319
Ph: +91 467 6616612

ബേക്കൽ പാലസ്

പാലക്കുന്ന് ക്ഷേത്രത്തിനു സമീപം ,
പി.ഒ.ഉദുമ,
കാസർകോട് – 671319
Ph: +91 4672265636
വെബ്സൈറ്റ്: www.hotelbekalpalace.com

ഓയിസ്റ്റർ ഒപ്പേറ

“തെക്കെകാട് “
പടന്ന (പി.ഒ.)
കാസർഗോഡ് – 671 345
Ph: 91 467 2278101
മൊബൈൽ: +91 9447176465
വെബ്സൈറ്റ്:www.oysteropera.in

നീലേശ്വർ ഹെർമിറ്റേജ്

കാസർകോട് – 671314
Ph: +91 4672287510
വെബ്സൈറ്റ്: www.neeleshwarhermitage.com

ഗോകുലം നളന്ദ റിസോർട്ട്

NH 17, നീലേശ്വരം ജംഗ്ഷൻ
കാസർഗോഡ്
PH +91 467 2282662, 2282925
വെബ്സൈറ്റ് www.nalandaresort.com

കണ്ണൻ ബീച്ച് റിസോർട്ട്

ഒഴിഞ്ഞവളപ്പ് പി.ഒ.
നീലേശ്വരം , കാസർകോട് – 671314
Ph: +91 4672288880
മൊബൈൽ: 91 9446127539
വെബ്സൈറ്റ്www.kananbeachresort.com

മന്ത്ര കേരള

ഒഴിഞ്ഞവളപ്പ്
കാസർകോട് – 671314
PH:+91 4672287755
വെബ്സൈറ്റ് www.mymantra.ru

കെട്ടീസ് റസിഡൻസി

കെ.ടി. സെന്റർ
ബേക്കൽ ഫോർട്ട് ബീച്ച് സമീപം
പള്ളിക്കര, കാസർഗോഡ്
PH +91 467 2275633, 2310837
മൊബൈൽ: +91 94476 91903

ജെകെ റസിഡൻസി

ചെറുവത്തൂർ
ചെറുവത്തൂർ പി.ഒ.
കാസർകോട് – 671313
Ph : +91 467 2260044, 2264699

ജെകെ റസിഡൻസി, കാസർഗോഡ്

പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് സമീപം
കാസർകോട് – 671121
Ph: +91 4994220755

അപ്‌സര റീജൻസി

കെ .എസ്.ആർ.ടി.സി ബസ് സ്റ്റാൻഡിന് എതിർ വശം
ബാങ്ക് റോഡ്, കാസർഗോഡ്
PH +91 4994 230124, 220424, 220454

സ്പീഡ് വേ ഇൻ

പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് സമീപം
കാസർകോട്
PH +91 4994230562
വെബ്സൈറ്റ്: www.speedwayinnkerala.com

ദെയ്‌റസിറ്റി റെസിഡൻസി

എം.ജി.റോഡ്
കാസർഗോഡ്
PH +91 4994 230562 – 64, 225425

രാജ് റസിഡൻസി

പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിനു സമീപം
ആലാമിപ്പള്ളി
കാഞ്ഞങ്ങാട്, കാസർകോട് – 671315
Ph: +91 4672208444

ഹോട്ടൽ ഹൈവേ കാസ്റ്റിൽ

നുള്ളിപ്പാടി
കാസർഗോഡ് – 671121
PH: +91 4994 220570, 227770
മൊബൈൽ: +91 9497584441
ഇമെയിൽ: highwaycastle[at]gmail[dot]com
വെബ്സൈറ്റ്: www.hotelhighwaycastle.com

കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ സർട്ടിഫൈഡ് ഹോംസ്റ്റേകള്‍
ക്രമ നമ്പര്‍  സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര് മേല്‍വിലാസം വിഭാഗം
1.  തലാത്തൂർ ഹെറിറ്റേജ് ഹോംസ്റ്റേ ഡോ. കെ.കെ. നായർ
കോടോത്ത് ഹൗസ്,
പെരുമ്പള പി.ഒ.കാസർകോഡ്
04994-237794, 8281949877
thalathoorheritage[at]gmail[dot]com
www.thalathoorheritage.com
ഗോള്‍ഡ്
2. M / s ബേക്കൽ ഹോംസ്റ്റേ ശ്രീ. പ്രദീപ് കെ.കെ.
സൌപര്‍ണിക,
വിഷ്ണു മഠത്തിന് സമീപം 
ബേക്കൽ പി.ഒ. കാസർകോഡ്
9847488383,
9605555999
pradipbekal[at]gmail[dot]com
www.bekalhomestayandresorts.com
ഗോള്‍ഡ
3. എം / എസ് റിവർ ലാപ് ഹോംസ്റ്റേ ശ്രീ. സത്യൻ ടി. പി.
സുറുമി നിവാസ്,
അഴത്താല തൈക്കാടൂർ
പി.ഒ.കാസർഗോഡ് -671 314
9495512356,
048672287860
krishnanoppa[at]gmail[dot]com
സില്‍വര്‍
4.  കാവായി ബീച്ച് ഹോംസ്റ്റേ ശ്രീ. പി.സി. രവീന്ദ്രൻ
കാവായി ബീച്ച് ഹോംസ്റ്റേ
തൃക്കരിപ്പൂർ സൗത്ത് പി.ഒ കാസർഗോഡ്
671310
ഫോൺ 9567888085
ഗോള്‍ഡ്
5. അവിസ അയലന്‍റ്   ഹോംസ്റ്റേ ശ്രീ. അജിഷ് കുമാർ
അവിസ അയലന്‍റ്   ഹോംസ്റ്റേ
കണ്ണേടത്ത് കടപ്പുറം റോഡ്
സ്വാമിമഠം  ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപം
തൃക്കരിപ്പൂർ – 671310
കാസർഗോഡ്,
avisaislandhouse[at]gmail[dot]com
0467-2271885 മോബ്: 9847304309
ഗോള്‍ഡ്
6. M / s ലേക് വ്യൂ ബീച്ച് ഹോംസ്റ്റേ ശ്രീ. കെ ബാലൻ
ലേക്ക് വ്യൂ വില്ല
വലിയപറമ്പ പി.ഒ. – 671312
കാസർഗോഡ്
Balan4bindya[at]gmail[dot]com
ഫോൺ 9400511505
ഗോള്‍ഡ്
7. അന്ന ആയൂർ ഹോംസ്റ്റേ ശ്രീ. ജിമ്മി മാത്യു
അന്ന ആയൂർ ഹോംസ്റ്റേ
നടുവിളയിലിൽ വീട്
10/80 ബീമനടി പി.ഒ
671 314
നീലേശ്വരം വഴി,
കാസർഗോഡ്
Ph: 9544155262
ഡയമണ്ട്
8. ബേക്കൽ ഫോർട്ട് ഹോംസ്റ്റേ ശ്രീ. അംബുജാക്ഷൻ.ജി .
ഗീതാഞ്ജലി
പക്കം പി.ഒ. 671 316
ബേക്കൽ ഫോർട്ട് വഴി
കാസർഗോഡ്
Ph: 9946954049, 9809800984
ഇമെയിൽ: bekalforthomestay[at]gmail[dot]com
ഗോള്‍ഡ്
കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ സർട്ടിഫൈഡ് സർവീസ് വില്ലകൾ
ക്രമ നമ്പര്‍  സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര് മേല്‍വിലാസം വിഭാഗം
1.  പീകോക്ക് സർവീസ്ഡ് വില്ല ശ്രീ. സണ്ണി ജോസഫ്
പീകോക്ക് സർവീസ് വില്ല
റാണിപുരം പി.ഓ
671532
രാജപുരംവഴി
കാസർഗോഡ്
0467-2227777
peacockranipuram[at]gmail[dot]com
കേരളാ സെർവീസ് വില്ല
2.  ഒലിവ് സർവീസസ് വില്ല ശ്രീ. ഐവിൻ ജോസഫ്
പൂത്തം പാറ (എച്ച്)
കോളിചാൽ
പി ഒ രാജപുരം
കാസർഗോഡ് -671532
9496829354
oliveranipuram[at]gmail[dot]com
കേരളാ സെർവീസ് വില്ല