അടയ്ക്കുക

ജനസംഖ്യാശാസ്ത്രം

വിവരണം വിശദാംശങ്ങള്‍

വിസ്തീര്‍ണ്ണം 

1992 ച. കി. മീ.

റവന്യൂ ഡിവിഷൻ

2

താലൂക്കുകള്‍

4, (കാസർഗോഡ്, ഹോസ്ദുർഗ്ഗ്, വെള്ളരിക്കുണ്ട് & മഞ്ചേശ്വരം) 

റവന്യൂ വില്ലേജുകളും

83

മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾ

3 (കാസർകോട്, കാഞ്ഞങ്ങാട്, നീലേശ്വരം)

ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകള്‍

6 (മഞ്ചേശ്വരം, കാസർഗോഡ്, കാഞ്ഞങ്ങാട്,നീലേശ്വരം, പരപ്പ, കാറഡുക്ക)

പഞ്ചായത്തുകളുള്‍

38

പോസ്റ്റ് ഓഫീസുകൾ

234

ടെലിഫോൺ എക്സ്ചേഞ്ചുകൾ

46

ടിവി റിലേ കേന്ദ്രങ്ങൾ

2

റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ

12

ദേശീയപാത

ദേശീയപാത-66, 85,9 കെഎംഎസ്

സംസ്ഥാനപാത

141,8 കെഎംഎസ്

മറ്റു റോഡുകൾ

595,5 കെഎംഎസ്

കാർഷിക ഏരിയ

19.758 ഹെ.

നദികൾ

12

ലോകസഭാ മണ്ഡലങ്ങള്‍

1 ( കാസർകോട്)

നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങള്‍

5

കാസർഗോഡ് സെൻസസ് അബ്സ്ട്രാക്റ്റ്സ്
വിവരണം 1991 2001 2011

ജനസംഖ്യ

1.204.078

1.307.375

1071508

പുരുഷൻ

   

സ്ത്രീ

   

ജനസംഖ്യ വളർച്ച

22.78%

12.37%

8.58%

ഏരിയ ചതുരശ്ര. കിലോമീറ്റർ

1.989

1.989

ജനസംഖ്യ സാന്ദ്രത / ച. കി. മി

538

604

657

കേരള ജനസംഖ്യ അനുപാതം

3.68%

3.78%

3.91%

പുരുഷ അനുപാതം (1000)

1026

1047

1080

കുട്ടികളുടെ ലിംഗാനുപാതം (0-6 വയസ്സ്)

962

959

961

ശരാശരി സാക്ഷരത

82,51%

84.57%

90,09%

പുരുഷ സാക്ഷരത

88,97%

90.36%

94,05%

സ്ത്രീ സാക്ഷരതാ

76,29%

79.12

86.49%

ആകെ ശിശു ജനസംഖ്യ (0-6 വയസ്സ്) 165090 159,002 155,807
ആണ്‍കുട്ടികള്‍ (0-6 വയസ്സ്) 84,158 81,145 79,460
പെണ്‍കുട്ടികള്‍ (0-6 വയസ്സ്) 80,932 77,857 76,347

ശിശു അനുപാതം (0-6 വയസ്സ്)

15.41%

13,21%

11.92%

ആണ്‍കുട്ടികള്‍ അനുപാതം (0-6 വയസ്സ്)

15.91%

13.80%

12.64%

പെണ്‍കുട്ടികള്‍ അനുപാതം (0-6 വയസ്സ്)

14.91%

12.64%

11.25%

1991, 2001, 2011 സെൻസസ് വിവരങ്ങള്‍ ആധാരം. കൂടുതല്‍ പരിശോധിക്കാന്‍ യഥാർത്ഥ സെൻസസ് സൈറ്റ് കാണുക.