അടയ്ക്കുക

നീലേശ്വർ മുനിസിപ്പാലിറ്റി

നീലേശ്വർ മുനിസിപ്പാലിറ്റി, കാസർഗോഡ്

ഇ-മെയില്‍ : nileshwarammlty[at]gmail[dot]com
ഫോണ്‍ : 04672280360
വെബ്സൈറ്റ് : http://www.nileshwar.lsgkerala.gov.in