അടയ്ക്കുക

പ്രസിദ്ധീകരിച്ച രേഖകള്‍

Filter Document category wise

ഫില്‍റ്റര്‍

പ്രസിദ്ധീകരിച്ച രേഖകള്‍
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് – എൽ‌ടി‌വി-റെഗ് അനുവദിക്കുന്ന സമയത്ത് പാകിസ്ഥാൻ, ബംഗ്ലാദേശ്, അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കുടിയേറ്റക്കാർക്ക് ഇന്ത്യൻ പൗരത്വം അനുവദിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുക 03/04/2021 കാണുക (131 KB)
അന്തിമ എസ്‌ഐ‌എ റിപ്പോർട്ട് – കിൻ‌ഫ്രയ്‌ക്കായി ജങ്ക് യാർഡ് നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ 20/04/2021 കാണുക (6 MB)
തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2020 – വാർഡ് റിസർവേഷൻ 22/02/2021 കാണുക (273 KB)
കിൻ‌ഫ്രയ്‌ക്കായി ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ- കണ്ണൂർ വില്ലേജ് – എസ്‌ഐ‌എ കരട് റിപ്പോർട്ട് 11/02/2021 കാണുക (929 KB)
ബിആർഡിസിക്കായുള്ള ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ – നിലേശ്വർ വില്ലേജ് – എസ്.ഐ.എ പഠനം അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് 09/02/2021 കാണുക (5 MB)
കിൻ‌ഫ്രയ്‌ക്കായി ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ- കണ്ണൂർ വില്ലേജ് – ഫോം നമ്പർ 4 വിജ്ഞാപനം 09/02/2021 കാണുക (96 KB)
ബിആർഡിസിക്കായുള്ള ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ -നിലേശ്വർ വില്ലേജ് – ഫോം നമ്പർ 4 വിജ്ഞാപനം 09/02/2021 കാണുക (307 KB)
പിഡബ്ല്യുഡിക്കായുള്ള ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ – നിലേശ്വർ-എഡത്തോഡ് റോഡ് – 11 (1) വിജ്ഞാപനം 09/02/2021 കാണുക (442 KB)
പിഡബ്ല്യുഡിക്കുള്ള ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ – തെക്കിൽ-അലട്ടി റോഡ് – 11(1) വിജ്ഞാപനം 09/02/2021 കാണുക (361 KB)
കേരളാ വാട്ടർ അതോറിറ്റി ജലസംഭരണി നിർമ്മാണം പെരുംബള വില്ലേജ് ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ – 11(1) വിജ്ഞാപനം 09/02/2021 കാണുക (361 KB)