അടയ്ക്കുക

ജില്ലാ കളക്ടര്‍ കാസർഗോഡ്

ശ്രീമതി. ഭണ്ഡാരി സ്വാഗത് രൺ‌വീർചന്ദ് ഐ എ എസ്

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതകൾ

 • ബി.ഇ (ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്), മുംബൈ യൂണിവേഴ്സിറ്റി
 • എം‌ബി‌എ, യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് മിഷിഗൺ യു‌എസ്‌എ
 • എം‌എ (പബ്ലിക് പോളിസി), ഇന്ദിരാഗാന്ധി നാഷണൽ ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി

വഹിച്ചിരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട തസ്തികകൾ

 • 2021- വ്യവസായ വാണിജ്യ വകുപ്പ്
 • 2018- സെൻട്രൽ പ്ലാൻ മോണിറ്ററിംഗ് യൂണിറ്റ് ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിയും ഡയറക്ടറും
 • 2016- ജില്ലാ കളക്ടർ, കോട്ടയം
 • 2015- കേരള സഹകരണ മിൽക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് ഫെഡറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ
 • 2015- ആസൂത്രണ, സാമ്പത്തിക കാര്യ വകുപ്പ് ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറി
 • 2014- ഡയറക്ടർ, പട്ടികവർഗ വകുപ്പ്
 • 2014- ഡയറക്ടർ, ലോട്ടറി വകുപ്പ്
 • 2012- ഫോർട്ട് കൊച്ചി സബ് കളക്ടർ

സുപ്രധാന ബഹുമതികൾ

 • മിഷിഗൺ സർവകലാശാലയുടെ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് രീതികളിലും മാനേജ്മെന്റ് സയൻസസിലും സ്പെഷ്യലൈസേഷനുള്ള അവാർഡ്

സ്പെഷ്യലൈസേഷനും ഗവേഷണ താല്പര്യവും

 • ഡാറ്റയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വ്യവസ്ഥാപരമായ മാറ്റങ്ങൾ