അടയ്ക്കുക

ആര് ആരാണ്

ജില്ലാ വ്യക്തിഗത ലിസ്റ്റും പ്രധാന വിശദാംശങ്ങളും ഇവിടെ കാണാം. പദവി, സമ്പർക്ക വിവരങ്ങൾ, വ്യക്തിപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങിയ വിശദാംശങ്ങൾ പട്ടിക രൂപത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

വിഭാഗമനുസരിച്ച് ആർ ആരെല്ലാമാണെന്ന് തരംതിരിക്കുക

ഫില്‍റ്റര്‍

ജില്ലാ ഭരണകൂടം

പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര് ഇ-മെയില്‍ ഫോണ്‍ ഫാക്സ്
ഡോ. ഡി സജിത്ത് ബാബു ഐ എ എസ്ജില്ലാ കളക്ടർdckas[dot]ker[at]nic[dot]in0499425640004994255833
ദേവിദാസ് എൻഅഡീഷണൽ ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റ്04994255833
രെമേന്ദ്രൻ എ കെഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ ഇലക്ഷൻcollectorateksd[at]gmail[dot]com04994256085
രവികുമാർ കെഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ എൽ.ആർ.04994255010
ബി സതീഷ്കുമാർഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ LA04994255010
ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍ എ.ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ ആർ.ആർrrkas[dot]ker[at]nic[dot]in04994255010
ജയലക്ഷ്മി കാസർഗോഡ്ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ (എൻഡോസൾഫാൻ)04994255010
സതീഷൻ കെഫിനാൻസ് ഓഫീസർ04994255211

നിയമസഭാ അംഗങ്ങള്‍

പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര് ഇ-മെയില്‍ ഫോണ്‍ ഫാക്സ്
ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻകാഞ്ഞങ്ങാട് എംഎൽഎmin[dot]rev[at]kerala[dot]gov[dot]in0471231465204712333350
കെ കുഞ്ഞിരാമൻഉദുമ എംഎൽഎkunhiramanmla[at]gmail[dot]com04672234096
എൻ എ നെല്ലിക്കുന്ന്കാസർഗോഡ് എം.എൽ.എ.nanellikkunnu[at]yahoo[dot]com04994230638
എം രാജഗോപാലൻതൃക്കരിപ്പൂർ എം.എൽ.എmrajagopalanmla[at]gmail[dot]com9446168577