അടയ്ക്കുക

പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പ് 2021

Filter Document category wise

ഫില്‍റ്റര്‍

പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പ് 2021
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
വോട്ടെണ്ണൽ – കൗണ്ടിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ് അസംബ്ലി അനുവദിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ 30/04/2021 കാണുക (690 KB)
വോട്ടെണ്ണൽ – കൗണ്ടിംഗ് സൂപ്പർവൈസർ അസംബ്ലി അനുവദിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ 30/04/2021 കാണുക (726 KB)
വോട്ടെണ്ണൽ – മൈക്രോ ഒബ്സർവർ അസംബ്ലി അനുവദിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ 30/04/2021 കാണുക (679 KB)
പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള നിരക്ക് ചാർട്ട് കേരളം 2021 10/03/2021 കാണുക (4 MB)
അവശ്യ സേവനങ്ങളിലെ അസന്നിഹിതരായ സമ്മതിദായകർക്കു വേണ്ടിയുള്ള ഫോറം 12 ഡി 10/03/2021 കാണുക (244 KB)