അടയ്ക്കുക

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവ്

Filter Document category wise

ഫില്‍റ്റര്‍

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവ്
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവുകളുടെ പ്രസ്താവന – ജോയ് ജോൺ 28/05/2021 കാണുക (3 MB)
സുധൻ, അണ്ണാ ഡിഎച്ച്ആർഎം പാർട്ടി 07/04/2021 കാണുക (2 MB)
ഷിബിൻ ടി വി, ബിജെപി 07/04/2021 കാണുക (3 MB)
ടി മഹേഷ്, വെൽഫെയർ പാർട്ടി 07/04/2021 കാണുക (2 MB)
എം രാജഗോപാലൻ, സി.പി.ഐ.എം 07/04/2021 കാണുക (5 MB)
എം വി ജോസഫ്, സ്വതന്ത്രൻ 07/04/2021 കാണുക (1 MB)
എംപി ജോസഫ്, കേരള കോൺഗ്രസ് 07/04/2021 കാണുക (4 MB)
ലിയാക്കത്ത് അലി, എസ്.ഡി.പി.ഐ 07/04/2021 കാണുക (3 MB)
വി വി രമേശൻ – സിപിഐ (എം) 05-04-2021 05/04/2021 കാണുക (6 MB)
കെ സുരേന്ദ്രൻ – ബിജെപി 05-04-2021 05/04/2021 കാണുക (7 MB)